สามีและภรรยาไม่บังควรที่จะรังเกียจบุคลิกหนึ่งบุคลิกใดของคู่ครอง – White Channel

White Channel

สามีและภรรยาไม่บังควรที่จะรังเกียจบุคลิกหนึ่งบุคลิกใดของคู่ครอง

“ชายผู้ศรัทธาไม่บังควรที่จะโกรธหญิงผู้ศรัทธา
หากเขารังเกียจคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะใดของเธอ
ก็จงพอใจกับคุณลักษณะอื่นๆ ของเธอ” (รายงานโดย
มุสลิม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ