White Channel

เข้าใจหลักคำสอนผิดๆ อาจถึงตายได้

การเข้าใจหลักคำสอนแบบผิดๆ

อาจถึงตายได้ ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นโรคไต เนื่องจากการดื่มน้ำน้อย

เพราะเข้าใจว่าท่านนบีให้ดื่มน้ำไม่เกิน 3 อึกในแต่ละครั้งที่ดื่ม

ดังนั้น “จงถามผู้รู้ในสิ่งที่เราไม่มีความรู้”

-นิรนาม-

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ