skip to Main Content

ผู้แทน UN ชี้ยังไม่มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังกาซ่าแม้หะมาส-ฟะตะหฺจะลงนามปรองดอง

นิกโคลาย มลาดินอฟ ผู้ประสานงานพิเศษด้านสันติภาพในตะวันออกกลางของงค์การสหประชาชาติได้แสดงความเสียใจและตกใจที่ยังไม่มีความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมใดๆ เพิ่มเติมในฉนวนกาซ่าแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงปรองดองระหว่างหะมาสกับฟะตะหฺในกรุงไคโรเมื่อเดือนที่แล้ว

มลาดินอฟได้สรุปข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางให้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) รับทราบเมื่อวันจันทร์ เขาชี้ให้เห็นว่าวิกฤตด้านพลังงานในกาซ่าส่งผลกระทบต่อบริการพื้นฐานต่างๆ ในกาซ่าอย่างไร

ในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชาวยิว มลาดินอฟแจ้งคณะมนตรีฯ ว่า อิสราเอลได้อนุมัติใบขออนุญาตก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 418 หลังในนิคมจีโอและรอมัตชโลโม ซึ่งตั้งอยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออก เช่นเดียวกับการอนุมัติใบขออนุญาตก่อสร้างอีก 178 หลังในนิคมนอฟไซออนที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขามุกาบิร เยรูซาเล็มตะวันออก

เขากล่าวว่า “UN พิจารณาแล้วว่าการกิจกรรมการตั้งถิ่นฐานชาวยิวบนพื้นที่ยึดครองในปาเลสไตน์นั้นผิดกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพ และการตั้งถิ่นฐานจำเป็นต้องยุติ”

ผู้แทนพิเศษ UN ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของพัฒนาการล่าสุดเนื่องจากการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปิดสำนักงานผู้แทนขององค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ (PLO) ในวอชิงตัน

เขากล่าวว่า ผ่านการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นที่เราคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดสันติภาพและผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยังอยู่ร่วมในกระบวนการเจรจานี้

ที่มา : PIC

ผู้แทน UN ชี้ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปยังกาซ่า – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ