skip to Main Content

มุฟตีเยรูซาเล็มเตือนประชาชนพบมุศหัฟที่ตีพิมพ์ไม่สมบูรณ์

ชัยค์มุฮัมมัด หุสัยน์ มุฟตีเยรูซาเล็ม เตือนให้ระวังมุศหัฟ (กุรอาน) ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีการตรวจพบว่าหน้า  192, 195, 196 และ 199 ไม่ปรากฏอยู่ในเล่ม ถือเป็นสัญญาณของความบกพร่องที่ชัดเจน

รายงานระบุว่ามุศหัฟดังกล่าวตีพิมพ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2015 โดยสำนักพิมพ์อียิปต์-ซีเรีย ภายใต้การอนุญาติให้ตีพิมพ์หมายเลข 41 โดยศูนย์วิจัยอิสลามอัลอัซอัร ในอียิปต์

ชัยค์หุสัยน์เรียกร้องให้บรรดาเจ้าของห้องสมุดและสำนักพิมพ์ตลาดจนผู้นำมุสลิมและมุสลิมโดยทั่วไป ส่งมอบมุศหัฟที่ตีพิมพ์ฉบับดังกล่าวไปยังสำนักฟัตวา (ดารุลอิฟตาอ์) ในเยรูซาเล็มเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

มุศหัฟหรือคัมภีร์อัลกุรอานฉบับตีพิมพ์นั้นจะประกอบด้วย 114 บท (สูเราะฮฺ) 6,326 โองการ (อายะฮฺ) แบ่งออกเป็น 30 ส่วน (ญุซอ์) แต่ละส่วนมี 2 ส่วนย่อย (หิซบ์) และแต่ละส่วนย่อยจะมี 4 ภาค (รุบอ์)

เนื้อหาในอัลกุรอานสอนเรื่องความรัก, สันติภาพ, ความยุติธรรม, ความใจกว้าง และปฏิเสธการความเกลียดชังอย่างไร้เหตุผล, ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ  และอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มีผู้คนจดจำมากที่สุดในโลก โดยชาวมุสลิมทั้งนักวิชาการศาสนาและสามัญชนทั่วไปรวมกันหลายล้านคนทั่วโลกสามารถท่องจำอัลกุรอานตั้งแต่อักษรตัวแรกจนตัวสุดท้ายได้อย่างแม่นยำ

ที่มา : PIC

 

มุฟตีเยรูซาเล็มเตือนประชาชนพบมุศหัฟกุรอานที่ตีพิมพ์ไม่สมบูรณ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ