skip to Main Content

กรณีการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในหลายจังหวัดภาคกลางของตำรวจสันติบาล

สร้างความไม่พอใจให้นักศึกษาและนักสิทธิฯหลายคนออกมาเคลื่อนไหวโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางศาสนา เป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นอคติและสร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและแทรกแซงสถาบันการศึกษาซึ่งต้องมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่เดินสายยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จุฬาราชมนตรี กรรมาธิการสิทธิฯ สภาผู้แทนราษฎร ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าว

ด้านความเห็นของนักศึกษามุสลิมมลายูในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่าความรู้สึกกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือรู้สึกแปลกแยกจากคนที่นี้ (กรุงเทพฯ) มีอยู่แต่เดิมแล้ว หลังทราบข่าวดังกล่าวก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกดังกล่าวขึ้นมาอีก ทำให้ตนรู้สึกแปลกแยกและรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนไทยหรอ ทำไมจึงต้องถูกกระทำแบบนี้ เมื่อถามว่าอยากได้รับการปฏิบัติอย่างไร นักศึกษากลุ่มดังกล่าวตอบว่าต้องการเห็นการไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐนอกจากนี้แม้ว่าสันติบาลจะเก็บข้อมูลของนักศึกษาศาสนิกอื่นด้วยตนก็ไม่เห็นด้วยเพราถือว่ารัฐจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค ขณะที่เมื่อถามว่าในฐานะที่พวกเขาเกิดและเติบโตขึ้นมาในช่วงที่เหตุการณ์ความไม่สงบกำลังปะทุความรู้สึกเมื่อมาอยู่กรุงเทพฯมีความแตกต่างจากขณะที่อยู่ที่บ้านอย่างไร นักศึกษาคนแรกตอบว่าด้วยระยะเวลาของเหตุการณ์ที่มีอยู่ต่อเนื่องยาวนานทำให้ตนเกิดความชินชาทั้งที่ไม่อยากชินต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น และการที่มีเรียนที่กรุงเทพตนก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อนำสิ่งดี ๆ ของพื้นที่กรุงเทพฯกลับไปพัฒนาบ้านเกิด แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ความรู้สึกดี ๆ หลายอย่างพังทลายลงและสร้างความรู้สึกว่าความเป็นคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกจับตามมองจากเจ้าหน้าที่รัฐยังคงมีอยู่ตลอดเวลา

ขณะที่นักศึกษามุสลีมะห์ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยกับทีมข่าวไวท์นิวส์ว่าการดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่สร้างความรู้สึกแปลกแยก และเป็นการเลือกปฏิบัติกับประชาชนในพื้นที่ เธอจึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยุติการดำเนินการดังกล่าว

 

 

อิลหาม มะนะแล ผู้สื่อข่าวไวท์

เสียงนักศึกษามลายูมุสลิมหลังสันติบาลตามเช็คชื่อ

Back To Top
×Close search
Search