มุสลิมะฮฺที่ปิดหน้านั้นต้องเป็นคนที่เคร่งครัดหรือไม่หรือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

Loading