ในกรณีที่เกิกอุทกภัยแล้วน้ำนั้นใช้ไม่สามารถทำอะไรไม่ได้เลยเราจะอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่ยังไง

จำนวนการดู 37 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง