skip to Main Content

เสียงสะท้อนชาวนราฯ ต่อการประกันราคายาง กระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือ ?

หลังรัฐบาลออก 4 มาตรการดึงรายาง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการรับซื้อยางนราธิวาส ชี้ไม่มั่นใจรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้จริง ด้านเกษตรกรหวังเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น

17 ตุลาคม 2652 ทีมข่าวไวท์นิวส์ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวเกษตรกร ชาวสวนยางใน จ.นราธิวาส หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกับเห็นชอบขยายอีก 4 มาตรการ เพื่อยกระดับราคายางในระยะยาว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ใช้วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท สิ่งเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนชาวสวนยางจริงหรือ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด ที่สำคัญเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงโครงการประกันรายได้นี้

นางซามีรอ นุรดี ผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ตนไม่มั่นใจกับสิ่งที่รัฐบาลเสนอโครงการมา เนื่องจากฟังและเห็นพูดเช่นนี้มาหลายปีหลายครั้งแล้ว ชาวสวนยางยังได้ราคายางที่ต่ำเช่นเดิม ในชุมชนรับเพียง 13.20 บาทเท่านั้น หากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ คงจะแย่
นายรอมลี นุรดี ชาวเกษตรกรทำสวนยางพารา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ส่วนใหญ่ชาวสวนยาง เป็นครัวเรือนหาเช้ากินค่ำ ราคายางตกต่ำ รายจ่ายเยอะ แต่รายรับน้อย หากมีโครงการประกันราคายางมีจริง คงทำให้บ้านตน เศรษฐกิจภาพรวมคล่องตัวได้บ้าง

นางสาวฮาลีเมาะ สูดี ผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวว่า หากมีโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง หรือประกันราคายาง ให้ราคายางมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะเกษตรกรในพื้นที่สภาพเงินในกระเป๋าแย่มาหลายปี เศรษฐกิจคงดีขึ้นไม่มากก็น้อย และให้ได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ถึงเกษตรกรสวนยางให้ได้จริง ไม่ใช่มีเพียงนายหน้า นายทุนเท่านั้นที่ได้รับมากกว่า เกษตรกรชาวสวนยาง

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะของเกษตรกรคือ นอกจากต้องการให้ได้ราคาที่สูงขึ้นแล้ว ภาครัฐควรส่งเจ้าหน้าที่ หรือนักวิชาการ เพื่อแปรรูปยางพาราให้เพิ่มมูลค่า และเกษตรกรอีกมากมายที่ไม่ทราบถึงโครงการที่ทางภาครัฐจะช่วยประกันราคายางพารา บางเสียงมองว่าเป็นเพียงโครงการระยะสั้น แค่เอาใจชาวเกษตรกรรากหญ้า หรือหากราคายางสูงกว่าเดิม บางเสียงมองแค่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจคงดีกว่าเดิมไม่มากนัก

#WafeeMadakakul

เสียงสะท้อนชาวนราฯ ต่อการประกันราคายาง กระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือ ?

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ