skip to Main Content

เลขาฯ นาโต้ชี้ตุรกีคือกุญแจสำคัญด้านความปลอดภัยของยุโรป

เยน สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต้ กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า ตุรกีคือกุญแจสำคัญด้านความปลอดภัยของยุโรป

“จากนอร์เวย์ทางภาคเหนือของทวีป ถึงตุรกีทางตอนใต้, สหรัฐ แคนาดาและอังกฤษทางตะวันตก ทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญในการทำให้ยุโรปปลอดภัย” เขากล่าวที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างปาฐกถาพิเศษที่มูลนิธิโคเออร์เบอร์

“เราต้องยอมรับว่าตุรกีเป็นพันธมิตรที่สำคัญ” เขากล่าวย้ำ และว่า “ในการต่อสู้กับไอเอส ตุรกีมีส่วนสำคัญญิ่งต่อการจัดการกับหัวหน้ากลุ่มนี้ และไม่มีพันธมิตรใดของเราที่จะดูแลผู้ลี้ภัยซีเรียมากเท่าตุรกีที่จำนวน 3.6 ล้านคน และไม่มีพันธมิตรนาโต้ชาติใดที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายมากไปกว่าตุรกี”

เลขาฯ นาโต้ชี้ตุรกีคือกุญแจสำคัญด้านความปลอดภัยของยุโรป

Back To Top
×Close search
Search