skip to Main Content

โพลชี้ชาวยิวส่วนมากเชื่อว่าตนคือผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าและรัฐยิวเป็นสัญญาจากพระเจ้า

ผลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ Haaretz สื่อชื่อดังของอิสราเอลชี้ ชาวยิวส่วนมากร้อยละ 56 เชื่อว่าพวกเขาคือ “ผู้ถูกเลือก” (จากพระเจ้า)

การสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว เพื่อศึกษาในหลายประเด็นทางสังคมตลอดจนทิศทางนโยบายการเมืองในอิสราเอล

สำหรับคำถามเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองเพื่อแก้ปัญหาปาเลสไตน์-อิสราเอลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและความยุติธรรมมีผู้แสดงความเห็นสนับสนุนเป็นส่วนน้อย ขณะชาวยิวส่วนมากที่เชื่อว่า “ดินแดนอิสราเอล” เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาตามพันธะสัญญาจากพระเจ้าที่ระบุในคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งถือเป็นแนวโน้มทางทัศนคติที่น่าเป็นห่วง

ผลโพลยังชี้ว่าชาวยิวร้อยละ 54 ยังศรัทธาในพระเจ้าเพียง ขณะที่ร้อยละ 21 ยอมรับการมีอยู่ของสิ่งทรงพลังเหนือธรรมชาติอื่นจากพระเจ้า นี่เป็นตัวเลขที่คล้ายคลึงกันกับสหรัฐฯ ในคำถามเกี่ยวกับความศรัทธาในพระเจ้า แต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเหล่าประเทศยุโรป

ผู้จำทำโพลชี้อีกว่า ข้อมูลนี้ถือเป็นการค้นพบความเชื่อมโยงที่สำคัญในระดับนานาชาติ การที่สหรัฐฯและอิสราเอลอยู่ในขั้วเดียวกันด้านหนึ่ง ขณะที่พันธมิตรชาติยุโรปก็รวมตัวกันอยู่อีกขั้วหนึ่ง, ความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอิสราเอลกับสหภาพยุโรป และไม่นานมานี้ระหว่างสหภาพยุโรปกับวอชังตัน สามารถกล่าวได้ว่า ความเชื่อทางศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดสิ่งนี้

เขาปิดท้ายว่า “ชาวอิสราเอลและอเมริกันมองชาวยุโรปว่าเป็นพวกไร้ศรัทธาต่อพระเจ้าและมีศีลธรรมที่เสื่อมโทรม“

ที่มา : MEMO

 

โพลชี้ชาวยิวส่วนมากเชื่อว่าตนคือผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าและรัฐยิวเป็นสัญญาจากพระเจ้า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ