ต่างศาสนิกอวยพรปีใหม่ เราควรตอบอย่างไร ?

คำถาม : ต่างศาสนิกอวยพรปีใหม่ เราควรตอบอย่างไร ?

ตอบโดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

สลามยามเช้า 01 01 2561

id: 10041

Loading