เครื่องหมายของคนหัวใจตายด้าน – White Channel

White Channel

เครื่องหมายของคนหัวใจตายด้าน

เครื่องหมายของคนที่หัวใจตายด้านก็คือ ทุกๆความชั่วที่ได้ทำจะรู้สึกอร่อย จะรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้ทำความชั่ว
#อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสอิ๊ด

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ