อย่าเปลี่ยนตัวเราเองไปเป็นใครที่ไม่ใช่เรา – White Channel

White Channel

อย่าเปลี่ยนตัวเราเองไปเป็นใครที่ไม่ใช่เรา

อย่าบีบบังคับตัวเองให้ทำตามและเลียนแบบคนอื่นอย่างไร้เหตุผล จงก้าวไปข้างหน้าด้วยธรรมชาติและลักษณะนิสัยของตัวคุณเอง
#จากบทความ“อย่าเป็นนักเลียนแบบ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ