skip to Main Content

เลขาธิการนาโต้ชี้ความพยายามในอัฟกานิสถานไม่ได้สูญเปล่า

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโตบอกกับ ALJAZEERA นอกการประชุม UNGA ว่า 20 ปีของการต่อสู้กับฏอลิบานในอัฟกานิสถานนั้น “ไม่ได้สูญเปล่า” แม้ว่าเร็วๆ นี้ฏอลิบานจะสามารถเข้าควบคุมประเทศได้ก็ตาม

เมื่อถามถึงทหารสหรัฐฯ และนาโต้ที่เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 3,600 นายระหว่างสงครามในอัฟกานิสถาน สโตลเทนเบิร์กกล่าวว่า “เราทั้งหมดได้สูญเสียเลือดและสมบัติจำนวนมาก ทั้งนาโต้และเหล่าพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอัฟกัน แต่ความพยายามของเราไม่สูญเปล่า”

เราไปยังอัฟกานิสถานเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการโจมตีชาติพันธมิตรนาโต้ดังที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์ 9/11” เขากล่าวและว่า “ตลอดเวลา 20 ปีนี้ไม่มีการโจมตีใดๆ จากผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน จากนั้นเรายังช่วยประชาคมระหว่างประเทศและชาวอัฟกันให้มีความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล”

เขากล่าวอีกว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ในอัฟกานิสถานเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับชาวอัฟกัน และเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับเราทุกคนที่สนับสนุนอัฟกานิสถานมาตลอดช่วงปีเหล่านี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความพยายามของเรานั้นสูญเปล่า”

ที่มา : https://bit.ly/2ZmN4wA

เลขาธิการนาโต้ชี้ความพยายามในอัฟกานิสถานไม่ได้สูญเปล่า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ