skip to Main Content

อัยการ UAE สั่งฟ้องผู้กระทำผิดทางออนไลน์แล้วกว่า 500 คดีในปีนี้

อัยการสูงสุดของนครอบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เผยแพร่รายงานล่าสุดระบุว่าในปีนี้พวกเขาสั่งฟ้องกรณีละเมิดกฎหมายโซเชียลมีเดียไปแล้ว 512 คดี ขณะที่ปีที่แล้วมีจำนวน 357 คดีและปีก่อนหน้านั้น 392 คดี

การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่ การกรรโชกและการแบล็กเมล์ออนไลน์ การเผยแพร่และกระจายข้อมูลเท็จ การบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การโพสต์และแพร่กระจายความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม การโพสต์ข่าวลือและข่าวปลอม การสาบาน การหมิ่นประมาทและการกล่าวหาว่าผู้อื่นก่ออาชญากรรม ตลอดการฉ้อโกงออนไลน์จัดอยู่ในความผิดหลักๆ ที่กระทำโดยจำเลย

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สื่อโซเชียลมีเดียอยู่ภายใต้กฎหมายไซเบอร์และกฎหมายอาญา ผู้ใช้งานอาจเผชิญโทษปรับจำนวนมากหากถูกร้องเรียนและพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง

ระหว่างการประชุมในหัวข้อ “การละเมิดกฎหมายและสื่อสังคมออนไลน์” อะมีร อัลอะมีรี จากสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบายว่าการละเมิดทางโซเชียลมีเดียเป็นการแสดงออกหรือการกระทำโดยเจตนาของบุคคุลหรือนิติบุคคลที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามหรืออคติต่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่นเดียวกับการกระทำผิดทางออนไลน์ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย เช่น การโพสต์ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แม้กระทั่งการถ่ายรูป การเผยแพร่หรือแสดงรูปของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าตัวก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นได้เช่นกัน

เขาตั้งข้อสังเกตว่า แม้การใช้สื่อโซเฃียลมีเดียจะช่วยด้านการติดต่อสื่อสาร ทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นเสมือนหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็ทำให้เกิดการละเมิดผู้อื่นได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้สื่อสารกับคนแปลกหน้า

เขากล่าวอีกว่าผู้คนจำนวนมากใน UAE ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดกฎหมายระหว่างกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา

การศึกษาล่าสุดในปี 2018 พบว่า เด็กนักเรียนร้อยละ 70 ใน UAE ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง

อะมีรอธิบายต่อว่า มีความเสี่ยงทางกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศ และผู้ใช้จำเป็นต้องตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้และผลกระทบของมัน เพราะการละเมิดทางออนไลน์อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิด

อัยการสูงสุดทิ้งท้ายให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้ปฏิบัติตามกฎหมายออนไลน์ เคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และละเว้นจากการเผยแพร่ข่าวลือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

 

อัยการ UAE สั่งฟ้องผู้กระทำผิดทางออนไลน์แล้วกว่า 500 คดีในปีนี้

Back To Top
×Close search
Search