skip to Main Content

153. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลออ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

ละหมาดและอดทน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ