ละหมาดและอดทน

153. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลออ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

จำนวนการดู 60 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง