White Channel

ความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงาม

บรรดาผู้เผชิญกับความยากลำบากด้วยท่าทีเข้มแข็งและอดทนอดกลั้นนั้นเป็นคนส่วนน้อย แต่หากคุณหรือฉันจะไม่อดทน แล้วเราจะทำ? คุณมีทางเลือกอื่นหรือ? คุณมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการอดทนไหม?

          ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ คือคนที่ฝ่าข้ามมหาสมุทรแห่งอุปสรรคและความยากลำบาก ก่อนที่จะบรรลุถึงความสำเร็จขั้นสุดท้าย พึงรู้เถอะว่าทุกครั้งที่คุณหลีกหนีความยากลำบากหนึ่ง คุณก็จะต้องเผชิญกับความยากลำบากอื่นอยู่ดี นี่คือสิ่งที่ไม่วันเปลี่ยนแปลง คุณต้องติดอาวุธความอดทนและการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง

นี่คือแนวทางของผู้ที่มีหัวใจเปี่ยมศรัทธา พวกเขาเผชิญหน้าความยากลำบากด้วยความแน่วแน่ และพวกจับความลำบากทุ่มลงกับพื้น

เช่นนี้แล้วก็จงอดทนเถิด และพึงทราบเถิดว่าความอดทนของคุณนั้นมาจากอัลลอฮฺ จงอดทนเสมือนคนที่มั่นใจว่าความง่ายดายกำลังจะมาเยือนในไม่ช้า เหมือนคนที่รู้ว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี และเหมือนผู้ที่แสวงหาการตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเขา ด้วยความหวังว่าการเผชิญหน้ากับความยากลำบากนั้นจะทำให้ความชั่วของเขาถูกลบล้าง

จงมีความอดทน ไม่ว่าความยากลำบากนั้นจะเป็นอะไร และไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะดูมืดมนเพียงใด  เพราะแท้จริงแล้ว ความอดทนและการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากจะนำมาซึ่งชัยชนะ

หลังจากที่ได้อ่านชีวประวัติของผู้คนในอดีตที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ฉันรู้สึกประหลาดใจกับความอดทนอย่างมากมายของพวกเขา ความสามารถของพวกเขาในการแบกรับความยากลำบากทำให้ความเป็นมนุษย์ที่เข้มแข็งกว่าปรากฏขึ้น ความยากลำบากตกลงบนศีรษะของพวกเขาเสมือนดังแส้ของสายฝนที่แข็งตัว แต่พวกเขาก็ยังมั่นคงดั่งขุนเขา และเมื่อเวลาสั้น ๆ นี้ได้ผ่านไป พวกเขาก็ได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลตอบแทนความอดทน


เรื่อง “ความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงาม” (เขียนโดย เชคอาอฎ อัลก็อรนีย์)

แปลสรุปความจากหนังสือ “ลา ตะหฺซัน” (Don’t be Sad)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ