skip to Main Content

ผู้ป่วยนับร้อยในกาซ่าไม่มีอาหารเพราะรัฐบาลไม่จ่ายเงิน

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ขณะนี้บริษัทต่างๆ ที่ผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งในฉนวนกาซ่าเริ่มหยุดให้บริการแล้วเนื่องจากไม่ได้รับชำระค่าสินค้านานหลายเดือน

อัชร็อฟ อัลกิดรอ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า รัฐบาลปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ในเมืองรามัลลอฮฺตัดสินใจที่จะไม่จ่ายค่าบริการให้บริษัทผลิตอาหารผู้ป่วยเหล่านั้น

ตามข้อมูลของอัชร็อฟชี้ว่ากระทรวงการคลังไม่ตอบสนองต่อคำร้องของบริษัทต่างๆ ที่ยื่นไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทำให้ผู้ป่วยหลายร้อยคนต้องอยู่อย่างไร้อาหารแล้วในตอนนี้

เขากล่าวอีกว่า ผู้ป่วยจำนวนมากในโรงพยาบาลหลายแห่งในกาซ่าต้องการอาหารปีละ 86,000 มื้อ ซึ่งใช้งบประมาณราว 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (56.6 ล้านบาท)

ปีที่แล้ว กาซ่าก็ไม่มีงบประมาณด้านอาหารอย่างเพียงพอจึงต้องรับบริจาคจากองค์กรการกุศล

ที่มา : MEMO

ผู้ป่วยนับร้อยในกาซ่าไม่มีอาหารเพราะรัฐบาลไม่จ่ายเงิน – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ