skip to Main Content
POLITICS : หมอเอก ชี้ สปสช.อย่าปัดความรับผิดชอบ โยนภาระให้ประชาชน จี้การยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่นต้องมีมาตรการรอบคอบ รัดกุม
 
วันที่ 18 ก.ย.2563 ที่อาคารรัฐสภา นายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.จังหวัดเชียงราย เขต 1 พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีที่มีการยกเลิกสัญญากับคลีนิกชุมชน อบอุ่น18แห่ง เนื่องจากตรวจสอบทุจริตในการดำเนินการ ทั้งนี้เห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาได้รับความเดือดร้อน ต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบคอบและรัดกุม และเสนอแนะว่าในระยะยาวต้องรื้อโครงสร้างการให้บริการทั้งระบบ 
 
โดยนายแพทย์เอกภพ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ได้มีการบอกยกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุมาจากกระทำผิดสัญญาให้บริการสาธารณสุขในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 64 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2563 เป็นต้นไปนั้น โดยจะส่งผลต่อประชาชนจำนวนกว่า 800,000 คน ทางพรรคก้าวไกลมีความเป็นห่วงชาวกรุงเทพมหานครที่ต้องประสบปัญหาการเข้าถึงสถานพยาบาล ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของประชาชนแต่อย่างใด
 
“ขอเรียกร้องไปที่ สปสช.ให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบครอบและรัดกุมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชนเลย ในระยะสั้น สปสช.ต้องมีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลใหม่ เพื่อให้ตัวเลือกกับประชาชน รวมทั้งต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาสถานพยบาลด้วยตัวเอง และทางหน่วยงานอย่าง สปสช.ต้องมีการส่งต่อประวัติผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง มีอาการเรื้อรัง ในการนี้ทาง ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกคนยินดีเป็นผู้ประสานช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกท่าน” นายแพทย์เอกภพ กล่าว
 
ทั้งนี้ยังเสนอแนะด้วยว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จำต้องแก้ไขระบบให้บริการทั้งหมด เพราะในปัจจุบันระบบของ สปสช. ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงได้เพียง 30% เท่านั้น ในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอื่นประชาชนสามารถเข้าถึง 80% ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการ ทางพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ พวกเราจะร่วมผลักดันให้ดีขึ้น นายแพทย์เอกภพกล่าว

POLITICS : หมอเอก ชี้ สปสช.อย่าปัดความรับผิดชอบ โยนภาระให้ประชาชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ