skip to Main Content

POLITICS :  “ซูการ์โน” ติงรายงาน ป.ป.ช.ตรวจสอบแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ตรวจสอบหน่วยงานรัฐ หรือไม่กล้าตรวจสอบ งบ กอ.รมน. งบทหาร งบตำรวจ ซึ่งชายแดนใต้คือ บ่อเงินบ่อทองของหน่วยรัฐ

.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ติติงว่ารายงานประจำปีที่ส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณานั้น ส่งมาให้ในเวลากระชั้นชิด ไม่ทันจะได้อ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน

.

นายซูการ์โน อภิปรายว่า “จากรายงาน ป.ป.ช.ปี 2561 มีจำนวนคดี 4,622 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกว่า 3,000 เรื่อง หรือร้อยละ 80 แต่ยังมีเรื่องค้างดำเนินการอีก 15,362 เรื่อง ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงตรวจสอบแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่มีงบประมาณในการดำเนินการมีไม่มาก

หากเปรียบเทียบกับรายงาน ป.ป.ช.ปี 2558 ที่รัฐเสียหาย 500,000 กว่าล้านบาท ระบุรายละเอียด ในรายงานชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ แต่ละองค์กรมีจำนวนความเสียหายเท่าใด

แต่รายงาน 2561 ตรวจสอบแค่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐ…มีอคติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยืนยันได้หรือไม่ว่า ในปี 2561 ไม่มีหน่วยงานรัฐทุจริต?  ท่านได้ตรวจสอบโครงการของรัฐบาลหรือไม่ ได้ตรวจสอบ กอ.รมน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ทหารที่วิ่งเต้นของบบูรณาการจากจังหวัดต่างๆ ได้ตรวจสอบหรือไม่? หรือพวกท่านไม่รู้ต้องให้ตนมาบอกในสภาแห่งนี้ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ บ่อเงินบ่อทองของหน่วยงานรัฐ ที่ไปโกงกินงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชน แต่ไม่มีปรากฏในรายงานฉบับนี้ หรือท่านไม่กล้าตรวจสอบกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ

สิ่งที่ตนพูดทั้งหมด วันนี้ประชาชนหวังพึ่งปปช. คือหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งหมด วันนี้รูปแบบวิธีการจัดทำงบประมาณชัดเจนว่าไม่ได้เริ่มต้นจากข้างล่าง แต่เริ่มจากข้างบน ถ้ามีการทุจริตก็ต้องทุจริตจากข้างบน แต่ไม่มีการสรุปในรายงานเล่มนี้

.

นายซูการ์โน  กล่าวต่อ ตนเห็นโครงการหนึ่ง เป็นโครงการป้องกันทุจริตตามแนวคิด คริสต์ศาสนา แต่ตนไม่เห็นการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ถ้าท่านเอาโครงการ เอางบประมาณ จัดให้ไปดำเนินการ ปปช.ต้องไปปลูกฝังทุกศาสนิกในประเทศไทย จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริต

การป้องกันป้องปราม คือ การสร้างจิตสำนึก แต่ในนี้ท่านเลือกศาสนาคริสตร์ ศาสนาเดียว แล้วศาสนาพุทธ ท่านไม่ป้องกันทุจริตหรือครับ และศาสนาอิสลามการทุจริต เป็นความผิดที่ใหญ่หลวง แต่ท่านไม่สนับสนุน อยากฝากปปช.ด้วยนะครับ

POLITICS :  “ซูการ์โน” ติงรายงาน ป.ป.ช.ตรวจสอบแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ