skip to Main Content

POLITICS : สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ พรเพชร ประธานวุฒิสภา ไร้วุฒิภาวะบอกนายกฯ ลาออกใน 3 วันไม่ได้ หวั่นท้ายที่สุดจะนำไปสู่การปฏิวัติได้

.

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นกรณีม็อบคณะราษฎร ขีดเส้นตายให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 3 วัน โดยระบุว่า ขนาดประธานวุฒิสภา ยังไร้วุฒิภาวะ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกภายใน 3 วัน ของกลุ่มคณะราษฎร ว่าหากนายกฯ ทำตามที่กลุ่มดังกล่าวต้องการ คือ ลาออกภายใน 3 วัน อาจเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าการออกจากตำแหน่งใดๆ มีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงหากว่านำข้อเรียกร้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาดำเนินการ อาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจนอกกฎหมาย และท้ายที่สุดจะนำไปสู่การปฏิวัติได้ (ข่าว 22 ตุลาคม 2563)

.

1) การลาออกไม่มีขั้นตอนอะไรตามกฎหมาย หากลา ก็กราบบังคมทูล ลาออกจากตำแหน่งได้ทันที รองนายกคนที่ 1 หรือ รองนายกที่ ครม.มอบหมายก็รักษาการไปจนมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่

2) รัฐสภาก็จัดประชุมกัน เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272

3) ไม่เห็นประเด็นใดว่าจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐประหาร

4) การชี้ช่องให้เกิดรัฐประหารดังกล่าว แสดงให้เห็นจิตใจที่ใฝ่รัฐประหารของผู้เป็นประธานวุฒิสภา และการกล่าวถึงขั้นตอนอันสับสนต่อประชาชน ชี้ให้เห็นการขาดวุฒิภาวะอย่างแรงของผู้เป็นประธานวุฒิสภา

.

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร

POLITICS : สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ พรเพชร ประธานวุฒิสภา ไร้วุฒิภาวะบอกนายกฯ ลาออกใน 3 วันไม่ได้ หวั่นท้ายที่สุดจะนำไปสู่การปฏิวัติได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ