skip to Main Content

POLITICS : กมธ.พัฒนาการเมือง รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่วรส่อทุจริต เอื้อประโยชน์นายทุน ทำลายสิ่งเเวดล้อม ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

เมื่อวันที่10 กันยายน 2563 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต1 พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร  รับยื่นหนังสือจากนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้แทนประชาชน บ้านเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เรื่องขอให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ตรวจสอบโครงการจัดสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ที่อาจเข้าข่ายการทุจริตและไม่โปร่งใสในการจัดทำโครงการ

 

โดยนายปดิพัทธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีการตัดงบประมาณในส่วนจัดสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวออกแล้ว เนื่องจากพบความไม่โปร่งใส และความซับซ้อนในการจัดทำโครงการ แต่ท้ายที่สุด ยังมีการเดินหน้าจัดสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว วันนี้ตนจะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองฯ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและแนวทางในการแก้ปัญหาขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า โครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวยังไม่มีความจำเป็นและยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน จึงเป็นโครงการที่ขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะผ่านการทำประชาพิจารณ์และการทำประชามติมาแล้ว การับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการจัดทำรายงานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบไม่ละเอียด ไม่มีเนื้อหาสาระความคิดเห็นของประชาชนเท่าที่ควร

 

“ประเด็นของความขัดเเย้งในพื้นที่ คือผลประโยชน์ของนายทุน เเละในปัญหาผู้นำท้องถิ่นที่เป็นผู้แทนมาจากการเเต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนร่วมจับตา เเละสามารถส่งเบาะเเส มายังกมธ.พัฒนาการเมือง เพื่อร่วมกันติดตามเเละตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อประชาชนต่อไป “ ปดิพัทธ์ กล่าว.

 

ขณะที่ประสิทธิ์ชัย ตัวเเทนชาวประชาชนในพื้นที่ กล่าวว่า ความขัดแย้งในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 6 ปี  ประชาชนในพื้นที่ครวจสอบพบความผิดพลาดหลายประการในการจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำ จึงต้องการใช้กลไกรัฐสภาในการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของโครงการ ซึ่งหากมีการตรวจสอบโดยกลไกรัฐสภาแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างเขื่อนในจังหวัดพัทลุงที่มีอย่างน้อยกว่า 17 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก่อสร้าง จึงอยากให้สภาผู้แทนราษฎรช่วยขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไป

POLITICS : กมธ.พัฒนาการเมือง รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่วรส่อทุจริต เอื้อประโยชน์นายทุน ทำลายสิ่งเเวดล้อม ละเมิดสิทธิมนุษยชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ