ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ขอให้ตัวฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถิด

โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดตอบรับดุอาอฺของเรา

จำนวนการดู 364 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง