White Channel

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

ดุอาอฺ ขอให้คนในครอบครัว ดำรงรักษาการละหมาด

โอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ขอให้ตัวฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่ดำรงการละหมาดด้วยเถิด

โอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราโปรดตอบรับดุอาอฺของเรา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ