ละหมาดหลังจากรูกั้วะขึ้นมาแล้วเอามือกอดอกเป็นทรรศนะของมัสหับไหนมีน้ำหนักแค่ไหน

จำนวนการดู 83 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง