skip to Main Content

การมองสิ่งต้องห้าม

เป็นเหตุให้หัวใจตายด้าน เร็วกว่าการฟังสิ่งต้องห้าม

ฉะนั้น ใครที่มองสิ่งต้องห้าม

ประหนึ่งเขาได้ให้หัวใจของเขาเป็นเป้าลูกธนูของอิบลีส (ชัยฏอน)

สาเหตุที่ทำให้หัวใจตายด้าน…

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ