สาเหตุที่ทำให้หัวใจตายด้าน… – White Channel

White Channel

สาเหตุที่ทำให้หัวใจตายด้าน…

การมองสิ่งต้องห้าม

เป็นเหตุให้หัวใจตายด้าน เร็วกว่าการฟังสิ่งต้องห้าม

ฉะนั้น ใครที่มองสิ่งต้องห้าม

ประหนึ่งเขาได้ให้หัวใจของเขาเป็นเป้าลูกธนูของอิบลีส (ชัยฏอน)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ