คำกล่าวหนึ่งที่จะเป็นเสบียงสู่สวนสวรรค์ – White Channel

White Channel

คำกล่าวหนึ่งที่จะเป็นเสบียงสู่สวนสวรรค์

เป็นขุมคลังหนึ่งในสวนสวรรค์

    “มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ฉันว่า

     ท่านจงกล่าวคำว่า “ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ” ให้มากๆ เพราะคำนี้เป็นขุมคลังหนึ่งในบรรดาขุมคลังของสวรรค์

(บันทึกโดย อิมาม อัตติรมิซีย์)

ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ

     “ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความดี และไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดาลให้ได้รับความชั่ว นอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮฺเท่านั้น

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ