จงยืนหยัด ในเส้นทางแห่งสัจธรรม…

“จงยืนหยัด”

และเดินอยู่ในเส้นทางแห่งสัจธรรม แม้ว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่

จนถึงจุดหมายปลายทางได้

แต่อย่างน้อยเราก็ตาย

อยู่บนเส้นทางของมัน (สัจธรรม)

จำนวนการดู 301 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง