ได้เวลาละหมาดอัศรีแล้ว ละหมาดต้นเวลาหรือรอเลิกงานก่อน?

จำนวนการดู 80 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง