White Channel

Quotory : “143 กับ 33 คนเราไม่เท่ากันในโลกเสรีนิยม”

.

ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ อ.ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ข้อมติ 181 ( 1947 ) แผนตั้งรัฐอิสราเอลบนดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำหนดใจตนเอง (self determination) ได้เสียงโหวตสนับสนุนใน UNGA 33 เสียง ไม่เห็นด้วย 13 งดออกเสียง 1 ผ่านมา 77 ปี โลกกลับต้องมาโหวตเรื่องเดิมในขณะที่อิสราเอลเป็นรัฐแต่ขัดขวางปาเลสไตน์ผู้ที่อาศัยอยู่และเป็นเจ้าของดินแดนตรงนี้มาก่อนจะมีรัฐอิสราเอล ไม่ให้เป็นรัฐ หรือแม้แต่ไม่ให้เป็นรัฐสมาชิกของ UN ผลโหวต UNGA วันที่ 10 พฤษภาคม 2024 ปรากฎได้รับการสนับสนุน 143 เสียง คัดค้าน 9 งดออกเสียง 25

.

คิดว่าผลการโหวตในทางปฏิบัติจะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกับ 77 ปีที่แล้วหรือไม่ เมื่อสหรัฐฯ 1947 โหวตหนุนตั้งอิสราเอล 2024 โหวตค้านตั้งรัฐปาเลสไตน์ #ประชาธิไตยและสิทธิมนุษยชนไหมละครับ

ประชาธิปไตยคือคุณค่าสากลที่ไร้ต้นแบบ ถ้าคนเราเท่ากัน 1 สิทธิ 1 เสียง ทำไมแต่ละประเทศไม่เท่ากัน 143 (2024) กับ 33 (1947) ทำไมน้ำหนักไม่เท่ากัน ยังไม่พูดถึง UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับ

.

ที่มา : facebook/manoch.aree

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ