White Channel

[ วิถีอิสลาม ] ตอน ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี

ตอบโต้ความชั่วด้วยความดี

 

#วิถีอิสลาม

1 MIN.READ

…..

 

 

บรรดาผู้ที่อดทน เพราะ

หวังในพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของพวกเขา

และพวกเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาด

และพวกเขาบริจาคจากบางส่วน

ที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขา

ทั้งในที่ลับและก็ที่แจ้ง

ก็คือบริจาคทั้งอย่างลับๆและก็บริจาคทั้งอย่างเปิดเผย

(อัลกุรอาน)และพวกเขาตอบโต้ความเลวร้าย

ของผู้คนด้วยกับความดี

ไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยกับความชั่ว

แต่ว่าเขาตอบโต้ความชั่วด้วยกับความดี

พวกเขาเหล่านี้แหละ

ที่จะได้รับบั้นปลายคือสรวงสวรรค์

 

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ