อ่านกุรอานโดยอ่านจากคำภาษาไทยถ้าอย่างนี้เราจะได้ผลบุญเท่ากับภาษาอาหรับไหม

จำนวนการดู 82 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง