White Channel

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลืม ตอน การตระหนักถึงความตายจากการนอน

Hilight ประวัติที่ไม่ถูกลืม ตอน การตระหนักถึงความตายจากการนอน

#ประวัติที่ไม่ถูกลืม

1 MIN.READ

เรานอนกันทุกวัน แล้วก็ตื่นกันทุกวัน

หรือใครไม่ตื่น ถ้าใครไม่ตื่นก็คือเสียชีวิต

นอนทุกวัน ตื่นทุกวันต้องตระหนักถึงความตาย

เราก็ต้องกลับมาตระหนัก เราเองมีสภาพความอ่อนแอ

เป็นแบบนี้ต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

นอนหลับ ก็เหมือนกับไม่มีท่า

มนุษย์จะเก่งขนาดไหน มีอำนาจขนาดไหน

สุขภาพดีขนาดไหน

ท่านพี่น้องลองดูตอนนอน

นอนนี่คือหมด เก่งอย่างไร

ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ขณะนอนหลับ

และถ้าอัลลอฮฺจะเก็บเราคือง่ายนิดเดียว

บางทีไม่ต้องให้อะไรมาประสบ

เค้าเรียกว่าไหลตาย พี่น้องเคยได้ยิน

ก็เสียชีวิตไปเฉยๆไปแบบนั้น

เช่นเดียวกันท่านนบีอีซาก็เป็นบุคคลที่ยังไม่เสียชีวิต

แต่ว่าเหมือนประหนึ่งคนนอน

คนที่ยังไม่ปรากฏตัวชัดเจนกับสาธารณะชน

คนนอนปกติเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวชัดเจนกับสาธารณะชน

เราก็ต้องตระหนักนี่คือนบีและเราะซูล

ก็ประหนึ่งตอนนี้ ไม่มี

แต่อัลลอฮฺจะให้มีมาอีกครั้งนึงในตอนท้ายของวันกิยามะฮฺ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ