ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เริ่มต้นจากแถวละหมาดที่ดี

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

ขึ้นอยู่กับแถวละหมาด ที่ชิดและตรงกัน

#ละครสอนคน

Loading