จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด…

และชาวนรก ได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด

(อัลอะอฺรอฟ : 50)

จำนวนการดู 103 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง