skip to Main Content

และชาวนรก ได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด

(อัลอะอฺรอฟ : 50)

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด…

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ