การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต – White Channel

White Channel

การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต

45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน(*1*) และการละหมาดเถิด(*2*) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต(*3*)นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น(*4*)

(1) ให้ใช้ความอดทนเป็ฯสำคัญในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา
(2) ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ และมีความยำแกรงต่ออัลลอฮฺ
(3) ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฏิบัติเป็นเนืองนิจ อันเป็นภาระที่เปรียบเสมือนสิ่งใหญ่โตที่ต้องใช้อุตสาหะเป็นสำคัญ
(4) นอกจากผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ และนอบน้อมแต่พระองค์เท่านั้น ที่จะรู้สึกว่า การละหมาดนั้นเป็นเรื่องเล็กและปฏิบัติด้วยความศรัทธา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ