skip to Main Content
ความยำเกรงเสบียงเพื่อแลกสวนสวรรค์

ความยำเกรง คือเสบียงเพื่อแลกสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

#อาจารย์บุคอรี อั๊ลการีมี

ความยำเกรงเสบียงเพื่อแลกสวนสวรรค์

Back To Top
×Close search
Search