การเสียสละเพื่อผู้อื่น

การเสียสละไม่ไช่ยอมทิ้งสิ่งที่เราต้องการเพื่อคนอื่น หากการเสียสละคือการยอมมอบสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเราให้คนอื่น
#ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี

จำนวนการดู 144 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง