skip to Main Content
ผู้ใดที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยเพราะเขา ชีวิตของเขาก็ไม่ปลอดภัยแน่นอน

ผู้ใดที่เพื่อนบ้านของเขา ไม่ได้รับความปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขา

ไม่ได้เข้าสวรรค์

(บันทึกโดย มุสลิม)

ผู้ใดที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยเพราะเขา ชีวิตของเขาก็ไม่ปลอดภัยแน่นอน

Back To Top
×Close search
Search