ผู้ใดที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยเพราะเขา ชีวิตของเขาก็ไม่ปลอดภัยแน่นอน

ผู้ใดที่เพื่อนบ้านของเขา ไม่ได้รับความปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขา

ไม่ได้เข้าสวรรค์

(บันทึกโดย มุสลิม)

จำนวนการดู 62 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง