skip to Main Content

บทดุอาอฺขอให้รอดพ้นจากไฟนรกพระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงปัดเป่า

การลงโทษของไฟนรกให้พ้นไปจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้น มันคงอยู่ตลอดกาล

(ซูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน : 65)

 

ดุอาอฺให้รอดพ้นจากไฟนรก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ