skip to Main Content
SPA
ซาอุฯ มอบตั๋วภาพยนตร์ 1,500 ใบแก่ผู้ด้อยโอกาส
 
อาหรับนิวส์รายงานว่า คณะกรรมการทั่วไปด้านโสตทัศน์ (GCAM) จัดโครงการมอบตั๋วชมภาพยนตร์และรางวัลอื่นๆ แก่ครอบครัวชะฮีด, เด็กกำพร้า และคนพิการ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
 
สะอูด อัลฮัซมี ผู้บริหาร GCAM กล่าวว่า เราได้มอบตั๋วภาพยนตร์ 1,500 ใบโดยประสานงานร่วมกับ ‘VOX Cinemas’ โดยจำนวน 1 ใน 3 ของตั๋วถูกแจกจ่ายโดยผู้แทนจากกระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม
 
สะอูดขอบคุณรัฐบาลและเอกชนที่พยายามสนับสนุนให้ความคิดริเริ่มนี้ประสบความสำเร็จ

ซาอุฯ มอบตั๋วภาพยนตร์ 1,500 ใบแก่ผู้ด้อยโอกาส

Back To Top
×Close search
Search