skip to Main Content

กษัตริย์ซาอุฯ เชิญเจ้านครกาตาร์เข้าประชุม GCC

กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงการณ์ว่า ชัยค์ตะมีม บิน หะมัด อาล ษานี เจ้านครกาตาร์ได้รับเทียบเชิญจากกษัตรย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ให้เข้าร่วมการประชุมฉุกเฉินของสภาความร่วมมือรัฐอ่าว (GCC) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

ชัยค์มุฮัมมัด บิน อับดุรเราะห์มาน อาล ษานี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกาตาร์กล่าวว่า ชัยค์ตะมีมได้รับข้อความเทียบเชิญระหว่างการประชุมร่วมกับอับดุลละฏีฟ บิน รอชิด อาล ซายานี เลขาธิการจีซีซี ในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อวันอาทิตย์

ที่มา : ALJAZEERA

กษัตริย์ซาอุฯ เชิญเจ้านครกาตาร์เข้าประชุม GCC

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ