skip to Main Content

อัตราว่างงานในซาอุฯ ลดลงร้อยละ 5.8 ส่งสัญญาณปฏิรูปถูกทาง

อัตราการว่างงานในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียลดลงร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีเดียวกัน ตามการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ซาอุฯ อยู่ในอันดับที่ 12 ของกลุ่มประเทศ G20 ในแง่การลดลงของอัตราการว่างงานเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของซาอุฯ มีความเสถียรภาพอยู่ที่ร้อยละ 12.8 แม้จะมีจำนวนผู้หางานเพิ่มขึ้นก็ตาม

อัตราการว่างงานโดยรวมของสตรีลดลงร้อยละ 21.1 ในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 22.9 เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการปฏิรูปที่ได้รับการรับรองจากสภาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (CEDA) ที่ขยายโอกาสให้สตรีเข้าสู่ตลาดการทำงานมากขึ้น

ในช่วงเวลาเดียวกันมีผู้หางาน 1,231,549 คน เป็นผู้หญิง 1,040,727 คน ผู้ชาย 190,822 คน ช่วงอายุ 25-29 ปี มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 31.3 จากจำนวนผู้หางานทั้งหมด และราวร้อยละ 45.8 ของผู้หางานจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานยังชี้ว่าเยาวชนชายและหญิงมีจำนวนมากถึงร้อยละ 36.7 ของประชากรซาอุฯ ขณะที่ประชากรร้อยละ 54.8 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในจำนวนนั้นร้อยละ 78.4 เป็นเพศชาย และร้อยละ 19.9 เป็นผู้หญิง

ที่มา : Alarabiya

 

อัตราว่างงานในซาอุฯ ลดลงร้อยละ 5.8 ส่งสัญญาณปฏิรูปถูกทาง – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ