White Channel

เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ที่พร้อมจะงอกเงยเสมอ

แน่นอน คนเราล้วนมีเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี

หากถูกความดีสะกิดเข้าไปในหัวใจ

แม้ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงในทันที

สักวันเมล็ดพันธ์ุเหล่านั้น จะงอกเงยในหัวใจของเขา

และเกิดการเปลี่ยนแปลง สู่แนวทางที่ดีขึ้นในท้ายที่สุด

-นิรนาม-

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ