Short : ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซ่าเพิ่มเป็น 32,623 ราย – White Channel

White Channel

Short : ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซ่าเพิ่มเป็น 32,623 ราย

.

29 มีนาคม 2567 กระทรวงสาธารณสุขกาซ่ารายงานจำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามฉนวนกาซ่าของอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม เพิ่มขึ้นเป็น 32,623 ราย

.

การโจมตีฉนวนกาซ่าของอิสราเอลยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 75,092 คน

.

กระทรวงฯกล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิต 71 รายและบาดเจ็บ 112 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ