Short : วิทยุอิสราเอลเผยเตรียมขยายพื้นที่รองรับผู้พลัดถิ่นปาเลสไตน์ ท่ามกลางข่าวการบุกภาคพื้นดินเมืองรอฟะฮฺ หวั่นทำสถานการณ์แย่ลงไปอีก – White Channel

White Channel

Short : วิทยุอิสราเอลเผยเตรียมขยายพื้นที่รองรับผู้พลัดถิ่นปาเลสไตน์ ท่ามกลางข่าวการบุกภาคพื้นดินเมืองรอฟะฮฺ หวั่นทำสถานการณ์แย่ลงไปอีก

.

อิสราเอลจะขยายพื้นที่ที่เรียกว่า “เขตมนุษยธรรม” อย่างมีนัยสำคัญในฉนวนกาซ่าที่จะรองรับผู้พลัดถิ่นประมาณ 1 ล้านคน ในขณะที่อิสราเอลเตรียมบุกโจมตีรอฟะฮฺ ตามการรายงานของสถานีวิทยุ Reshet Bet ของอิสราเอล

.

พื้นที่ดังกล่าวจะใหญ่กว่าพื้นที่อัลมาวาซีทางตอนใต้ และจะทอดยาวเลียบชายฝั่งไปจนถึงชานเมืองนูซอยร็อตในฉนวนกาซ่าตอนกลาง และรองรับชาวปาเลสไตน์นับล้านคน สถานีวิทยุระบุ

.

ตามรายงานมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 5 แห่งในพื้นที่

.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน เครือข่าย ABC News ของอเมริกา อ้างแหล่งข่าวของอิสราเอลที่กล่าวว่า อิสราเอลมี “ความก้าวหน้าที่สำคัญ” ในการเตรียมอพยพพลเรือนประมาณหนึ่งล้านคนออกจากรอฟะฮฺ ก่อนที่จะมีการโจมตีภาคพื้นดินในเมืองนี้

.

การบุกรุกภาคพื้นดินในเมืองรอฟะฮฺจะทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซ่าเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว โดยต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้การปิดล้อมและโจมตีนานกว่า 6 เดือนของอิสราเอลและการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในบางหลายพื้นที่ของฉนวนกาซ่ากลายเกิดภาวะอดอยากแล้ว

.

อย่างไรก็ตามอิสราเอลโจมตีพื้นที่ที่อ้างว่าเป็น “พื้นที่ปลอดภัย”บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีการโจมตีผู้คนที่มารอรับสิ่งของจากรถบรรทุก ตลอดจนการสังหารชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งคร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์เป็นจำนวนมาก

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ