skip to Main Content

SOCAIL: สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาฯเปิดอบรม รุ่น 4 ฝึกฝนผู้นำส่งกลับพัฒนาชุมชน

.

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการเปิด  มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

.

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การอบรมพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างจิตสำนึก การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ทำงานส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็น อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ และพุทธ เป็นโอการอันดีที่ภาครัฐและองค์กรศาสนาจะทำงานร่วมกัน การที่สำนักจุฬาฯ ได้จัดตั้งสถาบันฯ ขึ้นมานั้นนับว่าเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ ให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตามสถานการณ์ NewNomal

.

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ กล่าวว่า ในปี 2563 ประเทศต่างๆทั่วโลกประสมปัญหาโควิด -19 ทำให้การจัดอบรมดังกล่าวต้องเลื่อนไป และเป็นเหตุให้หลักสูตรเดิม ต้องปรับปรงให้สอดคล้องกับภาวะ นิวนอมอล NewNomal อย่างไรก็ตาม สำนักจุฬาฯ โดยสถาบันฯ พยายามให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ความรู้รอบด้าน โดยจัดให้มีอบรม 22-28 กันยายน 2563 รวม 7 วัน มีหัวข้อวิชา 12 หัวข้อ กับการถกแถลง 10 ชม. รวม 43 ชม.

มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ให้ความรู้เช่น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลศ  ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี  และผศ ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข

.

อาจารย์ ประสาน ศรีเจริญ รองปธ.คณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ฝากคำขอบคุณท่านอธิบดีกรมการศาสนาที่ได้ให้เกียรติมาเปิดการอบรม “ความเป็นผู้นำ ข้อมูลที่มีในตัวท่าน ครบสมบูรณ์แล้ว ในด้านเนื้อหาวิชาการ แต่วันนี้จะฝากเครื่องมือที่จะมอบให้ เป็นคำสอบจากท่านอิหม่ามชาฟีอี ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เครื่องมือของผู้นำ 5 อย่างที่จะต้องพัฒนาในชุมชน”

– ต้องพูดเชิงบวก จริงจัง จริงใจ ถูกต้อง

– ต้องรักษาความลับไว้บ้าง บ้างเรื่องในองค์กรไม่ควรจะออกไปข้างนอก

– ต้องรักษาสัญญา เมื่อรับปากอะไรไว้แล้วต้องทำตามให้สำเร็จ

-ต้องมีการแนะนำ ทำดีชมเชย ทำไม่ดีบอกกล่าวตักเตือน

– ต้องซื่อสัตย์ มีอมานะฮ์ มีความรับผิดชอบ

#ขุนคมคำ

 

SOCAIL: สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาฯเปิดอบรม รุ่น 4 ฝึกฝนผู้นำส่งกลับพัฒนาชุมชน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ