skip to Main Content
SOCIAL : กัญชง กัญชา ขอรับรองฮาลาลได้หรือไม่..?.. ประกาศ ฉบับที่ 8/2564
ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.
เรื่อง พิจารณาการใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ด กัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง กัญชา เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
.
ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีทำการพิจารณา และได้ออกคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี สรุปดังนี้คือ
.
1. การใช้กัญชง กัญชาเพื่อสันทนาการและความสราญใจ เช่น การกิน การดื่ม สูบ เคี้ยว ดม หรือวิธีใดก็ตาม ถือเป็นฮารอม (สิ่งต้องห้าม) ฐานเดียวกับการดื่มสุรา
.
2. การใช้กัญชง กัญชา เพื่อการรักษา เป็นข้อยกเว้นสำหรับการนำมาใช้ในทางการแพทย์ การรักษาหากมีความจำเป็น
.
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ คลิกลิงค์ https://www.facebook.com/161525870955312/posts/1190428301398392/?d=n

SOCIAL : กัญชง กัญชา ขอรับรองฮาลาลได้หรือไม่ ?

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ