skip to Main Content

SOCIAL : กิจกรรม “จะนะจะต้องชนะ หยุด! นิคมอุตสาหกรรม” ประสิทธิ์ชัย หนูนวล ซัดรัฐบาลเอื้อกลุ่มทุนเพียง 2 บริษัท  ปชช.ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างนิคมอุตสหกรรม

.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพจเฟสบุ๊ค NGOs.ใต้ ได้เผยแพร่บรรยากาศ กิจกรรม “จะนะจะต้องชนะ หยุด! นิคมอุตสาหกรรม” จัดที่บ้านปากบาง ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากชาวบ้าน นักวิชาการและโต๊ะครู ถึงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรม

บาบอฮุสนี บินหะยีคอเนาะ ได้พูดในหัวข้อ “หน้าที่ของอูลามาอ์และผู้รู้​ทุก​ยุค​ทุก​สมัย​คือ​ตักเตือน​ผู้​มี​อำนา​จ​ไม่ให้​สร้าง​ความหายนะ​บน​หน้า​แผ่นดิน​“

โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ในสังคมเรา หากเจอปัญาหาจะกลับไปที่ไหน? ถ้าเป็นรัฐบาลจะกลับไปที่รัฐธรรมนูญ ส่วนสังคมมุสลิมจะกลับไปที่อัลกุรอานและฮาดิษ เมื่อโต๊ะครู บาบอ เสียงเบา เราต้องใช้พลังมวลชนมาช่วย

เรากลั่นกรองแล้วว่าโครงการนี้ มีผลเสียมากกว่าผลดี เราไม่ได้ปฏิเสธโครงการ

“ใช่การสร้างงาน จะเกิดขึ้น เราไม่ต้องไปทำประมงแล้ว เราไปเป็นยามแทน”

ในสังคมเราขาดคนกล้าที่จะพูดความจริง วันนี้เราตอบกับพระผู้เป็นเจ้าได้ว่า เราออกมาเรียกร้องชุมนุม เดินขบวนเพื่อปกป้องบ้านเราจากสิ่งไม่ดี

อยากฝากผู้มีอำนาจเข้ามาเปิดโต๊ะพูดคุยกับชาวบ้านให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ปัญหาลากยาวเป็น 10 ปี  อย่ามาสร้างขยะที่บ้านเรา(จะนะ) ขอให้ไปสร้างที่อื่น ให้ไกลจากชุมชน

.

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เรื่องอุตสาหกรรมบ้านเราทำแบบผิดที่ผิดทาง ปัจจุบันนี้ปัญหาของโลกคือ สิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนอาหาร เราเอาแผ่นดินภาคตะวันออกเกือบ 8 จังหวัดไปเป็นพื้นทีอุตสาหกรรม ซึ่งผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นผลดีต่อประเทศ เพราะนำเข้าจากต่างประเทศ พอผลิตเสร็จก็ส่งออกต่างประเทศ เราเอาแผ่นดินของประเทศเราไปเป็นแผ่นดินอุตสาหกรรมเยอะมาก เราไม่มีอุตสหกรรมที่เป็นของเราแม้แต่อย่างเดียวทั้งหมดเป็นของต่างชาติ

การสร้างอุตสาหกรรม ได้ทำลายภาคการเกษตร ทำลายวิถีชีวิตชาวบ้านเพื่อให้กลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มสร้างกำไร วันนี้โลกทั้งโลกเรื่อง ที่วิกฤติมากคือ เรื่องอาหาร ขณะนี้ประเทศไหนก็ตามที่ผลิตอาหาร คุมอาหาร ประเทศนั้นจะร่ำรวย

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล  กล่าวต่อว่า สหประชาชาติ ได้กล่าวไว้ มนุษยชาติกำลังเผชิญกับวิกฤติอาหาร วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรม หลายประเทศในโลกจึงเร่งรักษาแผ่นดินไว้สำหรับผลิตอาหาร

แต่ประเทศไทยกลับเอาแผ่นดินที่ดีที่สุดไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  เมื่อย้อนกลับไปหลาย 10 ปี พบว่ามีหลายประเทศได้ไปซื้อแผ่นดินในแอฟริกาเพื่อเตรียมผลิตอาหารแล้ว

ถ้านิคมอุตสาหกรรม จะนะ เป็นนิคมอุตสาหกรรม ของรัฐบาล และจะทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน จะนะ แบบนี้พอคุยกันได้ แต่ตอนนี้ที่รัฐบาลทำคือ เอาแผ่นดินของคน จะนะ ของคนภาคใต้กว่า 1 หมื่นไร่ ไปให้กับ 2 บริษัท และที่เจ็บปวดไปกว่านั้น นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นของ เอกชน แต่ไม่ได้ใช้กำลังของเอกชนมาสร้าง กลับไปใช้กำลังของรัฐบาลมาสร้าง เพื่อผลประโยชน์ ของเอกชนเพียง 2 บริษัท

.

“ในโลกนี้ไม่มีนิคมอุตสาหกรรมไหน ที่ทำให้ประชาชนร่ำรวยขึ้น แต่กลับกันจะเกิดความยากลำบาก ความยากจน กับประชาชนในท้องถิ่น”

.

นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เช่น จ.ระยอง มีรายได้ประจำจังหวัด 4 แสนล้าน มากที่สุดในประเทศ เพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่คนระยองมีความยากจนและมีความห่างของรายได้เป็นระดับต้นๆของประเทศ เห็นชัดว่าผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชน

ตนได้ยินคำโฆษณาว่า หากมีนิคมอุตสาหกรรม จะมีการจ้างงานเป็นพันเป็นหมื่นคน คำถามคือจ้างงานอะไร อาจจะได้ 300 กว่าคน ของการเป็นพนักงาน แต่ถ้าเราออกทะเลทำประมง เราจะมีชีวิต มีศาสนา

สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือ นิคมอุสาหกรรมจะนะ ที่จะเกิดขึ้นโดย 2 บริษัทนี้จะนำแผ่นดินกว่า 1 หมื่นไร่ไปขายต่อให้กับกลุ่มทุนต่างชาติ

.

ขอบคุณ

เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ-PermaTamas

.

 

SOCIAL : กิจกรรม “จะนะจะต้องชนะ หยุด! นิคมอุตสาหกรรม” ประสิทธิ์ชัย หนูนวล ซัดรัฐบาลเอื้อกลุ่มทุนเพียง 2 บริษัท  ปชช.ไม่ได้ประโยชน์จากการสร้างนิคมอุตสหกรรม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ