skip to Main Content
SOCIAL : จากเบตงยะลา ถึง เพชรบุรี 1 พันกว่ากิโลเมตร
วันที่ 32 ของโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 พระสุธรรม ฐิตธัมโม ปธ.คณะธรรมยาตราฯ
เดินทางมาถึงวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ
จากนั้นพระสุธรรม กล่าวถึงที่มาของโครงการ
ความตอนหนึ่งว่า ถ้าไม่มีอะไรมาเบียดเบียนความสงบสุข
นั้นแหละคือสันติภาพ คือสันติสุข ที่หลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวไว้
จากนั้นมอบถวายธงธงให้กับ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าคณะจังหวัด.
มอบธงให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน.ส่วนราชการ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ เมืองแห่งสันติภาพ เมืองแห่งสันติสุข
ให้ทุกๆคน ตระหนักถึงศีลธรรม. จากนั้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
แล้วเสร็จออกเดินทางไปโบสถ์วัดนักบุญเวนันซีโอ
เพื่อมอบธงให้กับผู้นำศาสนาคริสต์
เดินทางต่อเพื่อเสวนาเรื่องสันติภาพที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดเพชรบุรี
และมอบธงสันติภาพให้กับโต๊ะอิหม่ามประจำจังหวัด
_________เพราะเราคือพี่น้องกัน___________
14.12.63
.
ขอบคุณ
เดินด้วยกันนำพาสันติ

SOCIAL : จากเบตงยะลา ถึง เพชรบุรี 1 พันกว่ากิโลเมตร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ