Social : จุฬาราชมนตรีนำละหมาดขอฝน ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานฝน บรรเทาความเดือดร้อน – White Channel

White Channel

Social : จุฬาราชมนตรีนำละหมาดขอฝน ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานฝน บรรเทาความเดือดร้อน

.

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2567 เมื่อเวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักจุฬาราชมนตรีจัดพิธีละหมาดขอฝน (อิสติสกออฺ) นำละหมาดโดย อ.อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี มีประชาชนตลอดจนตัวแทนจากหลายภาคส่วนในสังคมมุสลิมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

.

โดยก่อนการละหมาด นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้พูดถึงความสำคัญของการละหมาดขอฝน และวิธีการละหมาด ให้ผู้ที่มาร่วมละหมาดได้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โดยกล่าวย้อนไปเมื่อสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตามการรายงานจากฮะดีษของอิบนิอับบาสสรุปได้ว่า ได้มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความแห้งแล้ง ฝนไม่ตก ส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำ ซึ่งเหมือนกับบ้านเราในปัจจุบัน ท่านนบีก็ออกไปในลักษณะที่สำรวม แต่งกายด้วยชุดทำงาน ไม่ได้โก้หรู แสดงถึงความนอบน้อมและละหมาด 2 ร่อกาอัตเหมือนกับการละหมาดอีด และขอดุอาอฺหลังจากละหมาดเสร็จ

.

หลังจากการละหมาดเสร็จอ.อรุณ บุญชม ได้กล่าวคุตบะฮฺ (แสดงธรรม) เริ่มจากการสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ที่ทรงประทานความเมตตาต่อพวกเรา เราขอสำนึกผิด และขอกลับตัว ขออภัยโทษจากความผิดบาป โดยบางส่วนของคุตบะฮฺ (แสดงธรร) ระบุว่า

“ทุพภิกขภัยคือความขาดแคลนอาหารและความแห้งแล้งนั้น ไม่ใช่เพราะฝนไม่ตก แต่ทุพภิกขภัยนั้นคือการที่ฝนตกและฝนตก แต่ผืนแผ่นดินไม่ได้ให้สิ่งได้งอกงามขึ้นมาเลย เพราะผืนแผ่นดินนั้นขาดความมีบารอกัต (ความมีสิริมงคล) รายงานโดยมุสลิม “สาเหตุที่สำคัญและใหญ่ที่สุดก็คือบาปของปวงป่าวทั้งหลาย เช่น การตั้งภาคี ลัทธินอกรีต การละเมิดต่อคำบัญชาต่างๆของพระองค์ การละทิ้งสิ่งที่พระองค์สั่งสอนและกำหนดให้กระทำ เนื่องจากไม่มีภัยพิบัติใดเกิดขี้นแก่บ่าวทั้งหลายยกเว้นเนื่องมาจากการทำบาปของบ่าว และไม่มีหายนะ ความทุกข์ระทม ความทุกข์ยากใดเกิดขึ้นกับบ่าวทั้งหลาย เว้นแต่เพราะการกระทำความผิดของพวกเรา และไม่มีความเสื่อมโทรมใดๆเกิดขี้นทั้งทางบก ในน้ำ และทางอากาศ เว้นแต่การกระทำความชั่ว สิ่งที่ผิด และละเมิดต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงฤทธานุภาพ” ซึ่งหลังจากการคุตบะฮฺ(แสดงธรรม)เสร็จ ได้มีการดุอาอฺ (ขอพร) จากอัลลอฮฺให้ได้โปรดช่วยเหลือพวกเรา ให้ได้โปรดประทานน้ำฝนให้แก่พวกเรา

.

ก่อนหน้านี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ส่งหนังสือไปยังประธานกรรมอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศได้เชิญชวนพี่น้องมุสลิมร่วมกันละหมาดขอฝนในพื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้ได้ทำการละหมาดไปแล้ว

.

บรรยากาศการถ่ายทอดสด

.

ขอบคุณ : สำนักจุฬาราชมนตรี

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ